Hasle
Lokalområde 13

Hasle Kirke.
Omkring århundredeskiftet var landsbyen Hasle kun i ringe grad påvirket af den nære beliggenhed ved Århus. Århus voksede dog snart ind i Hasle Kommune langs Viborgvej. Men først i 1930'erne var der udstykket og bygget så meget, at landsbyen Hasle blev opslugt.
Til top