Cubo Arkitekter A/S, Aarhus
Blåbærhaven 71, Lystrup Filmbyen 2-4, Aarhus C Grete Løchtes Gade 7, Aarhus C Mejlbyvej 4, Egå Peter Sabroes Gade 1, Aarhus CRandersvej 440, Lisbjerg Sønderholmvej 1-37, Hasselager Tingskov Alle 72, Tranbjerg Torshøjvej 45, Hasselager Tueager 1, Aarhus N Vestre Ringgade 51, Aarhus V

Blåbærhaven 71, Lystrup.
Enfamiliehus

Bygherre: Jesper Birn, Blåbærhaven 71, Lystrup
Opførelse:
2001
Arkitekt:
CUBO Arkitekter A/S, Aarhus

Villaen er opført i parcelhusudstykningen øst for Lystrup. Grunden ligger øverst på bakken over Egådalen, og der er en fin udsigt over dalen og bugten, som har været medvirkende for husets disponering. Grunden skråner så meget mod syd, at huset fremstår i to etager mod adgangsvejen (syd) og en etage mod havesiden.

Huset er opført i gule teglsten og har ensidig taghældning. Vinduer og indgangsdør står med fine smalle karme og poste i en lys grå farve. Underetagen er bl.a. disponeret med adgangsareal og en åben carport, der under huset afsluttes af en lys trævæg foran depotrum. Overetagen er disponeret omkring adgangsvej og gangarealer i midten af huset. Mod øst er de mindre lukkede rum placeret i en lang smal bygningskrop, og mod vest rummer en kortere bygningskrop opholdsstue og køkken, der åbner sig ud mod en stor lukket terrasse. Bygningens længderetning forstærkes af fritstående mure ved både indkørsel og terrasse.

Huset præmieres for at udnytte det fine terrænspring på bedste vis, et godt eksempel til efterfølgelse i de mange gode parcelhusudstykninger. Med en enkel konstruktion - tre murlænger på tværs af terrænkurverne - er der her skabt et hus, der bygger på dansk tradition og menneskelig skala. Placeringen er udnyttet optimalt med gode rumoplevelser, samt en fin visuel kontakt til udearealerne.

Til top    Til delkortFilmbyen 2-4, Aarhus C
Filmbyen

Bygherre: Aarhus Kommune, Fritids- og Kulturforvaltningen
Opførelse: 2004
Arkitekt: CUBO Arkitekter A/S, Aarhus
Ingeniør:
Birch & Krogboe A/S, Aarhus C

Filmbyen 2-4 er placeret parallelt med den gamle turbinehal, som nu er omdannet til Filmby Aarhus og indrettet med studier, kontorer og administration. Den nye bygning huser bl.a. et stort reklamebureau med tilknytning til filmbranchen.

Bygningen er opført i 6 etager, den øverste i dobbelt højde. Facaden er markant med høje vinduer fra gulv til loft i alle etager, der opdeles med en mørk pladebeklædning over etagedæk og i et lodret modul. Bygningen er disponeret med fire tværgående betonvægge, som går gennem alle etager. Parvis er der mellem disse etableret trappe, elevator, toiletter m.v., således at der kan etableres store kontorlandskaber fra facade til facade, uden generende søjler m.v. Den øverste etage er indrettet til møderum og kantine, med adgang til en sydvendt terrasse.

Der er valgt et meget rustikt udtryk i bygningens interiør, med synlige installationer og bjælker under loftet, der er udført i træbetonplader. De tværgående betonvægge står blot med sleben overflade.

Filmbyen var nomineret til præmiering i 2004.

Til top     Til delkort

Grete Løchtes Gade 7
Ungdomsboliger

Bygherre: Boligforeningen Ringgården
Opførelse: 2011-2012
Arkitekt:
Cubo Arkitekter A/S, Aarhus og Terroir Aps, København
Ingeniør: Ingeniørfirmaet Moe A/S, Aarhus C

Det lille havnehus - Vulkanen - præmieres for at tænke spændende løsninger hele vejen rundt, lige fra facadeudformning og farvesætning til bæredygtighed.

Boligforeningen Ringgårdens kollegiebyggeri er det mindste i gruppen af ungdomsboliger på havnen. Det lille, kompakte bygningsvolumen løsnens op med store farvede udskæringer, som rummer velplacverede fællesterrasser, og huset åbner sig imødekommende mod omverdenen og vækker nysgerrighed. Allerede ved indgangspartiet slås farvetemaet an med en stærk gul farve, og inde i bygningens atrium fortsætter det i en sand eksplosion af farver - fra den gule i stueetagen over orange nuancer til rødt på husets øverste etager. Atriets skævvredne form forstærker det eksplosive sanseindstryk.

Den 5. facade - taget - er foldet og vinklet, så der bliver plads til flest mulige solceller så solens stråler udnyttes optimalt.

De 50 toværelses lejligheder er centreret omkring atriet, som forener fællesarealer, værelsesgallerier og åbne terrasser med en rumlig variation og med overraskende perspektiver med udsigt til bugt, havn og himmel. lejlighederne er veldisponerede og farveglæden har også her sat sit præg med en enkelt orangerød vægflade.

Et råt og enkelt hus udvendigt med et væld af farver og varme indvendigt.

"Selvom man er lille, kan man godt tænke stort" ( Peter dalsgaard, Cubo)

Til top  Til delkort

 


Mejlbyvej 4, Egå
Gymnasium

Bygherre: Århus Amtskommune, Højbjerg
Opførelse: 2005
Arkitekt: CUBO Arkitekter A/S, Aarhus
Landskabsarkitekter: Kristine Jensen og Schønherr Landskab, Aarhus
Ingeniør: COWI A/S, Aarhus

Sydøst for landsbyen Gl. Egå er det nye Egå Gymnasium opført. Grunden skråner svagt mod syd og vest. Gymnasiet er placeret i den sydligste del af grunden og i en lavere kote end selve landsbyen. Foran gymnasiet er der udlagt parkeringspladser og i forlængelse af bygningerne er der sportsfaciliteter.

Bygningen fremstår i to etager med en markant vandret markering af de lyse elementer og med et fladt tag. Mod det åbne terræn er disse etager hævet på søjler, der opnås herved en visuel let bygning, der ligger som en skive over det kuperede terræn. Denne ekstra parterreetage er i bygningen anvendt til store og lyse dobbelthøje rum, der rummer kantine og sportshal. Et stort cirkulært ovenlys midt i den rektangulære bygning, giver lys ned gennem alle etager. Arealet er disponeret med gallerier brede trapper, gangbroer og opholdsnicher, herved får hele gymnasiet en åbenhed og dynamik uden kedelige og lange gange.

Egå Gymnasium præmieres af Aarhus Kommune 2006 for den smukke placering i landskabet og enkle disponering. Et såkaldt Forum for læring med brede gallerier og studiezoner placeret i kvadratiske kuber, fastholder og former husets midte med en stor cirkelform der omkranses af fag- og normalklasser.
Til top    Til delkort
Peter Sabroes Gade 1, Aarhus C
Rådgivningscenter

Bygherre: Fonden til Støtte for Kræftens Bekæmpelse, c/o Kræftens Bekæmpelse
Opførelse: 2009
Arkitekter:
Frank Gehry.Gehry/ Partners, LLP og Cubo Arkitekter A/S, Aarhus
Rådgivende Ingeniør: Søren Jensen, Aarhus
Landskabsarkitekt:
Kristine Jensen

Ved Peter Sabroes Gade har Kræftens bekæmpelse skabt et unikt rådgivningscenter, som en del af et  koncept om nye åbne centre.

Den gamle portnerbygning til Aarhus Kommunehospital fra 1908 er transformeret med en begavet anvendelse af massive tømmerkonstruktioner og glaspartier, der pirrer følelser, sanser og giver en kunstnerisk oplevelse. Kun ydermurene står tilbage med nye profilerede dannebrogsvinduer. I rummet står en skulptur af massive Douglasbjælker, der bærer de to etagedæk og et nyt højt glastag på bygningen. Facaderne mod nord og syd brydes af nye indgangspartier mod terrasse og amfiteater. Frank Gehry, der står bag nyskabende arkitektur verden over, har arbejdet gratis. Der er tale om digital projektering, hvor alle beslag, bjælker m.v. er tilvirket individuelt – f.eks. er Douglas tømmeret bearbejdet i Vancover.

Det nye rådgivningscenter præmieres for unik arkitektur, der fremstår som et stort kunstværk. Projektet er endvidere et banebrydende bud på mødet mellem  nyt og gammelt.

Til top   Til delkort

  

 

 Randersvej 440, Lisbjerg
Vandværk

Bygherre: Aarhus Vand A/S
Opførelse: 2013
Arkitekt: CUBO Arkitekter A/S, Aarhus
Ingeniør: Moe & Brødsgaard A/S

Det nye vandværk i Truelsbjerg er et af de vandværker i kom-munen, som er blivende, og som forsyner 40.000 forbrugere i den nordlige del af kommunen. Derudover vil vandværket være et forsknings- og forsøgsværk for studerende, virksomheder og forsyninger, hvor nye teknologier kan afprøves.

Vandværket er placeret på det gamle værks grund, som ligger ud til sø og inde i skoven. Bygningen er delt i to bygningskroppe. Den firkantede bygning rummer dels tankene, som optager vandet, når det først ankommer til vandværket, den efterfølgende filtrering og kontorrumsafdelingen. Den runde bygning, hvor de to store ståltrykstanke står (hver rummer 1000 kubikmeter), indeholder det rene vand, der sendes direkte ud til forbrugerne. Rummene, som indeholder diverse tanke og rørene, har en temperatur på 8 grader.

Et vigtigt fokus for Vandværket og dets tilblivelsesproces har været fleksible tilpasningdygtige løsninger, således at Vandværket vil kunne følge med udviklingen gennem de næste mange år og samtidig være velfungerende.

Aarhus Vand, som er ejer af Vandværket, har gennemført flere workshops med fokus på vandkvalitet, udførelse og arkitektur, hvor omdrejningspunkterne bl.a. har været at udfordre "fremtidens vandværk", og hvad det skal kunne.

Vandværket blev nomineret til præmiering 2014.

Til top   Til delkort
Sønderholmvej 1-37, Hasselager
19 rækkehuse

Bygherre: Frydkjær Huse A/S, Aarhus N
Opførelse: 2007-2008
Arkitekt: CUBO Arkitekter A/S, Aarhus
Ingeniør: TRI-Concult A/S, Viby J

Bebyggelsen kaldes Grønningen, og den kommer til at bestå at 19 kædehuse i fire rækker, som samler sig omkring en intern vej. Der er tale om et nyt tiltag indenfor typehusfirmaet, nemlig at udvide sortimentet med arkitekttegnede række- og kædehuse. Bebyggelsen er placeret på en af de yderste grunde i Kolt, og syd for bebyggelsen etableres der fællesareal for alle de omliggende storparceller.

Bygningerne er opført i én etage og delvis adskilt af carporte mellem hver bolig. Friarealet til hver bolig er minimeret til adgangsvej, en lille forhave og en stor terrasse på den modsatte side af huset.

Facaderne er holdt i en brun teglsten og med store etagehøje vinduespartier – tagfladerne har en svag hældning. Over carport løftes tagfladen og giver dermed lys til de farverige porte til udhuset. De enkelte boliger er indrettet med et stort gennemgående rum med ophold, køkken og spiseafdeling samt en række mindre rum - værelser, bryggers, bad og fordelingsgang.


De 19 rækkehuse blev nomineret til præmiering 2008.
Til top   Til delkort 

 

 

Tingskov Allé 72, Tranbjerg.
Østerby Vandværk

Bygherre: Aarhus Kommune, v/ Aarhus Kommunale Værker, Bygningsforvaltningen, Aarhus V
Opførelse: 2000-2001
Arkitekt: CUBO Arkitekter A/S, Aarhus
Ingeniør: Birch og Krogboe, rådg. ing. A/S, Brabrand

Østerby Vandværk er disponeret i to bygningskroppe, et etetages pumpehus, og vinkelret herpå en toetages bygning til bearbejdning af vandet, inden det går ud til forbrugerene. Her er en lang række rensebassiner og kontrollokaler. Vandværket er ikke fast bemandet, men overvåges via elektronik.

Både pumpehuset og bearbejdningshuset er delvist bygget ind i terrænnet, men åbner sig med store glasvægge mod adgangsvejen. Bygningen er opført i "in-situ" beton, tagflade og facaderne er beklædt med titan zink med stående false, facaderne fremstår med en mørk overflade. Terrændæk er udført i en mørk natursten. Interiøret er holdt i en meget enkel stil med beton og fint bearbejdet stål, som står stærkt mod hinanden.

Østerby Vandværk blev præmieret af Aarhus Kommune i 2001 for den gennemførte detaljering og den bevidste brug af materialernes forskellige karakter. Betonvæggene står f. eks. med en forfinet kvadring og et hulmønster der understreger den karakteristiske stoflighed. Der er tale om selve aftrykket af støbeformen. Der er på flere måder her skabt et værk, der forener form og funktion og som anviser, hvordan et godt materialekendskab kan udnyttes til at skabe gode resultater.

Til top   Til delkort

 

Torshøjvej 45, Hasselager.
Transportcenter Kombi Trafik

Bygherre: Ejendomsaktieselskabet Torshøjvej A/S, Hørning
Opførelse: 1996-97
Arkitekt: Cubo Arkitekter A/S, Aarhus
Ingeniør: Ing. Allan Almbjerg, Horsens

Kombi Trafik er med placeringen ved den store motorvejsudfletning ved Aarhus Syd placeret på en ideel lokalitet for et transportcenter.

Transportcentret er delt i to bygningskroppe med en kompakt 3-etagers kontorbygning og en stor 1-etages lagerbygning med en kvadratisk grundplan på ca. 80 x 80 meter.

Lagerbygningen tegner klart centret med en tagflade, der stiger svagt fra 7,5 meter i bagsiden til godt 9,5 meter ved fronten. Fronten er fra terræn til tagflade visuelt afskåret i en ca. 300° vinkel, der accentueres af den 9 meter dybe overdækning over lasterampen. Lagerbygningen er beklædt med lyse alu-sinusplader, og i kontrast hertil står portsektionen i sorte beton sandwich elementer og sorte aluporte.

Transportcentret blev præmieret af Aarhus Kommune i 1997 for den karakteristiske og dynamiske udformning, der smukt og elegant leder tanken hen mod transport og fart. En bygning der klart forener form og funktion.

Til top   Til delkort

Tueager 1, Aarhus N
Kontorhus

Bygherre: Ejendomsselskabet Tueager 1 APS, Aarhus N
Opførelse: 2007
Arkitekt: Cubo Arkitekter A/S, Aarhus
Ingeniør: TRI-Concult A/S, Viby J

Frydkjær Huses nye hovedkontor er disponeret som en smal længebygning i to etager, med rødder i den klassiske danske arkitektur, en enkel bygningskrop og et karakteristisk saddeltag. Inspirationen har været en gård med gårdsplads, adgangs- og parkeringsareal er således en stor plads, der på længere sigt favnes af to længer mod øst og vest. Et stort glasparti står som et rent snit ind i underetagen - fra gavl til gavl, og betoner kontakt og dialog med den kommende længe mod vest. Interiøret står i lyse farver og med et gennemgående dobbelthøjt rum samt et fint lys fra det store fremskudte ovenlys. De fremtrædende skråtstillede murflader i vinduesbåndene giver kontorlokalerne ekstra værdi, med en fin karnapvirkning og lys fra flere retninger. Der er tale om en nutidig bygning med en gennemført detaljering og med klassiske rødder.

Ejendommen præmieres af Aarhus Kommune 2007 som et godt bygningsværk, der er gennemført fra idé til helhed og detalje.


Til top    Til delkort

 

 

 

 

 

Vestre Ringgade 51, Aarhus V
Institution


Bygherre: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering
Opførelse: 2011-2012
Arkitekt: Cubo Arkitekter A/S, Aarhus

Den nye tilbygning til Aarhus Universitet er en smuk forlængelse af den eksisterende arkitektur. Ud over at bruge det skarpe formsprog arbejder bygningen med en nyfortolkning af lysindtaget i tagfladen, hvor der trækkes lys ned gennem rytmisk placerede hætter.

Bygningens centrale, dobbelthøje rum i stueplanet fungerer som nerve i bygningen, der skal favne såvel det daglige mødested som kantinen og stuepladser, samtidig med at det kan tranformeres til at danne ramme om store fester og andre arrangementer.

Tilbygningens materialevalg lægger sig op ad den eksisterende brug af tegl i et mønster af flere farver sten. Mønsteret bliver ekstra markant i gavlen mod syd, hvor teglet er brugt som skærmtegl til et større glasparti bagved. Om aftenen vil dette fremstå som en fremtrædende og smukt flimrende gavl langs Ringgaden. Ved stueetagens udkragede facade og gangbroerne til de gamle bygninger er der tilført en ny smuk kobberbeklædning, der harmonerer fint med teglsten.

Landskabet omkring den nye bygning og overgangen til de eksisterende, er bearbejdet på en sådan måde, at det optager terrænfaldet, og bruger det som adgangsveje med ophold, hvor beplantningen er nøje placeret, så kig indefra og udefra er optimale.

Den nye bygning S præmieres af Aarhus Kommune 2012 for sin menneskelige rummelighed. Bedømmelsesudvalget fremhæver det selvstændige arkitektoniske udtryk i tæt dialog med de eksisterende bygninger. Universitetets campus har fået en værdig og smukt proportioneret tilføjelse.

Til top    Til delkort